Magyar Falu Program

 

 

Magyar Államkincstár

Magyar Falu Program

 

Népszámlálás 2022

 

 
 

Kikelet szálláshely

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Nemzeti Művelődési Intézet

2.10.1  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: Adatvédelmi szabályzat

2.10.2  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az illetékes szervezeti egység neve:

2.10.3  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében  illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacím, telefonszám, elektronikus levélcím):

2.10.4  Az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

2.10.5  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

2.10.6  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: nincs ilyen

2.10.7  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: nincs ilyen

Magyar államkincstár