Magyar Falu Program

 

Kikelet szálláshely

Nemzeti Művelődési Intézet

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

6/2021. (VI.11.) Elnöki határozat

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 95. § (3) bekezdésére – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

A Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére nyilvános pályázatot hirdetek az alábbi tartalommal:

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás Elnöke

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, ellátja az intézményvezetői feladatokat, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő feladatok teljes körét, gondoskodik az intézményben az ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, gondoskodik azok betartásáról.