Magyar Falu Program

 

 

Magyar Államkincstár

Magyar Falu Program

 

Népszámlálás 2022

 

 
 

Kikelet szálláshely

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Nemzeti Művelődési Intézet

2.6.1  A testületi szerv döntéseinek felsorolása:

- határozatok

- rendeletek

2.6.2  A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel):

2.6.3  A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza:

2.6.4  A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabály-tervezetek, és kapcsolódó dokumentumok:

2.6.5 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota:

2.6.6  A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

2.6.7  Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól:

Magyar államkincstár