Magyar Falu Program

 

 

Magyar Államkincstár

Magyar Falu Program

 

Népszámlálás 2022

 

 
 

Kikelet szálláshely

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Nemzeti Művelődési Intézet

2.1.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

1.      Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2.      2011.évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

3.      2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

4.      368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

5.      2011.évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

6.      1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,1 valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

7.      2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

8.      Bükkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (X.24.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven: nem releváns

2.1.3 Az önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

            1. Környezetvédelmi Alap működtetése

            2. Civil szervezetek támogatása

Magyar államkincstár