Népszámlálás 2022

 

 
 

Magyar Államkincstár

Magyar Falu Program

 

Kikelet szálláshely

Nemzeti Művelődési Intézet

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha
Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása az óvoda helyi pedagógiai programja és alapító okirata alapján

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  Főiskola, óvodapedagógus,

§  Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  mentálhigiénés szakember, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus,

§  óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű Önismeretre, önfejlesztésre, lelki egészségvédelemre való nyitottság

Jó szintű Kommunikáció, együttműködési képesség, terhelhetőség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Képesítési előírások igazolására az iskolai végzettséget tanúsító okmány másolata

§  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§  Szakmai önéletrajz, motivációs levél

§  Adatvédelmi nyilatkozat (a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban)

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2023. január 2. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barta Krisztina nyújt, a +36304331240 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§  Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Százszorszép Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/1-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

§  Elektronikus úton Barta Krisztina részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

§  Személyesen: Barta Krisztina, Heves megye, 3346 Bélapátfalva, Táncsics Mihály utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok beérkezését és a szakmai interjúkat ( december 13.) követően december 14-én telefonon értesítjük a pályázókat az elbírálás eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Bélapátfalva Város honlapja - 2022. november 4.

•         Bükkszentmárton Község honlapja - 2022. november 4.

•         Mónosbél Község honlapja - 2022. november 4.

 

Magyar államkincstár