Ügyintézés

Kikelet szálláshely

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő – testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére a civil szervezetek támogatásáról szóló 5/2014.(IV.1.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) döntött a civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél: Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

 • Működési kiadásaik támogatására,
 • Közhasznú tevékenységének támogatására,
 • Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be: Bükkszentmárton Községi Önkormányzat területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 •  egészségmegőrzés,
 •  szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),
 •  kulturális tevékenysége, hagyományápolás,
 •  idegenforgalom,
 •  nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 •  ismeretterjesztés,
 •  testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 •  természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 •  gyermek- és ifjúságvédelem,
 •  közrend, közbiztonság védelme,
 •  sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az igényelt támogatás összegét
 • a támogatandó program leírását.

A pályázathoz csatolandó mellékletek a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése szerint.

A Rendelet és a Pályázati adatlap beszerezhető Bükkszentmárton Községi Önkormányzatnál.

A pályázat benyújtásának határideje: Személyesen vagy ajánlott postai küldeményként: 2019. április 12. 16.00 óráig a Bükkszentmárton Községi Önkormányzathoz (3346 Bükkszentmárton, Rákóczi utca 78.)

Benyújtandó dokumentum: Pályázati adatlap, mellékletek

Pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 23.

Bükkszentmárton, 2019. március 22.

                                                                                                                           Liktor Róbert

  polgármester