Magyar Falu Program

 

Ügyintézés

 

Kikelet szálláshely

Nemzeti Művelődési Intézet

EFOP-1.5.3-16-2017-00067

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Polgármestere - Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - pályázatot hirdet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére a civil szervezetek támogatásáról szóló 5/2014.(IV.01.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) döntött a civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél: Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

a)    Működési kiadásaik támogatására,

b)    Közhasznú tevékenységének támogatására,

c)    Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be: Bükkszentmárton Községi Önkormányzat területén működő,az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

a)    egészségmegőrzés,

b)    szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),

c)    kulturális tevékenysége, hagyományápolás,

d)    idegenforgalom,

e)    nevelés, oktatás, képességfejlesztés,

f)     ismeretterjesztés,

g)    testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,

h)    természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,

i)      gyermek- és ifjúságvédelem,

j)      közrend, közbiztonság védelme,

k)    sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) az igényelt támogatás összegét

b) a támogatandó program leírását.

A pályázathoz csatolandó mellékletek a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése szerint.

A pályázat benyújtásának határideje:

Személyesen a Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalépületének bejárati ajtajánál elhelyezett gyűjtőládában vagy ajánlott postai küldeményként: 2021. február 24. 16.00 óráig a Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Polgármesteréhez (3346 Bükkszentmárton, Rákóczi F út 78.)

Benyújtandó dokumentum: Pályázati adatlap, mellékletek

Pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26.